Lupek není nenahraditelný

05.04.2017

Co je vlastně lupek? K čemu se používá?
A je tak nenahraditelný, abychom kvůli němu museli likvidovat další území těžbou?

Jako lupek se označují některé jílovce, které vznikaly usazováním během všech  geologických období. Od jílu se liší pevností, vrstevnatostí a lupenitostí. Zpevněním přechází do jílovité břidlice.

Vypálené lupky jsou teplotně stabilní a používají se jako ostřidla pro ohnivzdorné a žáruvzdorné materiály. Základní zrnitý materiál tvoří 80 - 100% směsi. Na stránkách ČLUZ se můžeme dále dočíst:

Ostřivo díky svému ostrohrannému tvaru vyplňuje prostor při tvarovacích operacích a tvoří kostru pro následná zpracování keramických výrobků (sušení, výpal). Díky řízenému homogennímu výpalu je dosaženo nízké pórovitosti materiálu. Ta, společně s vhodnou zrnitostní skladbou, následně přispívá k malé potřebě plastických složek při výrobě keramických produktů, resp. slévárenských forem.

Jak je to tedy s jeho nepostradatelností? Již před deseti lety jsme se ve zprávě o Českých surovinových zdrojích České geologické služby mohli o jílech pro ostřiva dočíst:

Jde především o výrobu šamotu a podobných hmot, kde jíly mohou být úspěšně  nahrazeny celou řadou žáruvzdorných surovin: andaluzitem, mullitem (v poslední době i syntetickým) podle účelu užití i místních podmínek.
Totéž platí i pro jíly pro žáruvzdorné zboží, kde existuje největší možnost náhrady; výběr
závisí především na účelu a způsobu užití, na ekonomických limitech a místních zdrojích.

V dnešní době je potřeba dodat, že surovina se nerecykluje. Je tedy otázkou, zda nehledat další a další alternativní materiály, které budou více vyhovovat potřebám moderní společnosti.