Lupkové závody

22.04.2017

Věříte, že s námi bude jednat firma fér? Proč by měla, jestliže byla ochotna podvádět své záklazníky a stát? Aneb: Kartelová dohoda mezi Lupkovými závody a Keramosetm (dnes KERACLAY a další firmy).

Normálně uveřejňujeme zdroje až pod článekem, tady bychom rádi dopředu upozornili, že čerpáme z rozhodnutí, které nabylo právní moci 23. prosince 2016. Stejné informace jako my tedy můžete získat například na stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Historie této kauzy sahá hlouběji, než jsme se rozhodli psát historii my. K první dohodě došlo již v roce 1999, tedy v době, kdy ještě v Břežanech ani nebyl stanoven dobývací prostor. Můžeme se tedy domnívat, že nebylo jisté, které firmě bude dobývací prostor svěřen, a proto se vzájemně pojistily?

V roce 2002 tak byla založena firma Svědčí hůra, s. r. o. Její valná hromada byla složena půl na půl lidmi z Lupkových závodů a lidmi z tehdejšího Keramosu. Měli tedy stejná rozhodovací práva a nebylo to to jediné, co si měli dělit půl na půl.

"...je každý ze společníků oprávněn odebrat 50 % vytěženého žárovzdorného jílovce včetně poměrného kvalitativního zastoupení a v ceně skutečně vynaložených nákladů,..."

Už tady bychom se měli pozastavit nad tím, že polovina vytěženého nerostu měla jít úplně jiné firmě, než se kterou naše obec jednala. Nebo snad naše zastupitelstvo o tomto faktu vědělo? A další otázka: Nekrátily by se tak o polovinu příjmy, které z těžby měla naše obec mít? Snad ne, ale...

Pak tu máme fakta, která nám byla podávana jako výhoda. Těžba v Břežanech měla být pouze doplňková. Nebudeme tedy tolik těžbou zatíženi, ruch v lomu bude jen asi v jedné třetině roku, zbytek budou jezdit pouze auta. V rozsudku se ovšem můžeme dočíst proč.

"S přihlédnutím k odebíranému množství, sortimentu a kontinuálnímu cenovému vývoji se smluvní strany zavazují k přednostnímu odběru surovin ze stávajících lokalit 'Kamenná panna - sever' a 'Kamenná panna - jih'."

Zas až tak náš lupek tedy potřeba není. Přednost má těžba v Nehvizdech a vyšší hodnoty těžby by mohly způsobit pokles ceny na trhu. Problém s poklesem ceny, by mohl nastat i v případě, že by si firmy reálně konkurovaly. A tak se můžeme dočíst:

"...České lupkové závody, a. s. se zavazují, že nebudou nabízet a prodávat surovinu z lokality Svědčí Hůra v surovém stavu zákazníkům KERAMOSTu..."

Na schůzce, na kterou si nás pozvaly ČLUZ 21. dubna 2017 se občané samozřejmě na kartelovou dohodu ptali. Pan Košulič se nám dušoval, že k jednání byli dotlačeni a posléze chtěli couvat. Je dost zvláštní, že ještě v roce 2014 probíhá

"E-mailová komunikace mezi jednateli společnosti Svědčí Hůra Ing. Pavlem Košuličem a Ing. Radkem Šimonicem z 5. - 16. 12. 2014 ve věci změny společenské smlouvy a uzavření nové smlouvy o spolupráci mezi soutěžitelem ČLUZ a soutěžitelem KERA."

V roce 2015 však dochází k zásadním změnám. ČLUZ usoudili, že smlouva je pro ně již nevýhodná, nebo je výhodnější neriskovat prozrazení? A rozhodnou se své nekalé praktiky udat. V případě, že je to totiž napadne dřív než KERACLAY a zároveň poskytnou všechny dostupné materiály, budou mít imunitu. Díky tomu (a zákonům této republiky - Leniency program) jim posléze nebyla za tyto aktivity vyměřena pokuta. Tu si odnesla pouze společnost KERACLAY a to ve výši

3. 127. 000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že účastník řízení KERACLAY splnil všechny podmínky pro narovnání, snížil Úřad účastníku řízení výslednou částku pokuty o 20 %, tedy na částku 2.501.000,- Kč.

Firma Svědčí hůra s. r. o. funguje dodnes. 27. ledna 2016 však došlo k převodu podílu společnosti KERAIN (soutěžitel KERA) na společnost ČLUZ.

Byla bych moc ráda, pokud by se všichni, kteří si myslí, že lom je pro nás dobrá cesta, zamysleli. Jsou pro nás České lupkové závody dostatečně důveryhodný partner? Byly ochotny šidit stát i své případné zákazníky. Opravdu jim věříte, že nebudou šidit nás?